НАПЪЛНО ЗАВЪРШЕНА Е ПОДГОТОВКАТА НА ПРЕБРОИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР СЛЕД КРАЯ НА ИЗБОРНИЯ ДЕН В СГРАДАТА НА ПГТР- ВРАЦА


Областният управител на Област Враца, съвместно с председателя на Районната избирателна комисия (РИК) – Враца, Лора Младенова, представители на Информационно обслужване АД и  РД ПБЗН в присъствието на служител на ОД на МВР – Враца,  осъществиха на 07.06 проверка на готовността на изчислителния пункт и РИК – Враца за обработка на  резултатите от изборите за Европейски парламент и извънредните избори за народни представители, определен в сградата на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство (ПГТР) – Враца.

Работният център е оборудван с работни маси, столове и свързаност в Интернет. Пунктът е обезпечен с резервен интернет и резервно ел. захранване. Аулата на гимназията е предвидена за изчакване от страна на секционните избирателни комисии от областта, до окончателното предаване на протоколите на РИК. Районът около ПГТР - Враца ще се ползва за паркиране и изчакване на автобусите с представителите на СИК от общините на територията на областта. Осигурено е съдействие МВР – Враца,  за да се гарантира подходяща среда за работа на Изчислителния пункт към РИК с цел обезпечаване на безпроблемно приемане и обработка на протоколите на СИК от Районната избирателна комисия в изборната нощ.

В изборния ден Областна администрация – Враца  ще подава информация за избирателната активност, съгласно указанията на Министерски съвет и Оперативния план на ЦИК. Информация за  брой гласували и избирателната активност се събира и обобщава към 11 и 16 часа и се изпраща на РИК, Администрацията на МС.

Служители на Областна администрация – Враца ще съдействат в изборната нощ на РИК- Враца по приемането на изборните протоколи от секционните избирателни комисии от 10-те общини.