НАЦИОНАЛНО ПЪЛНОМАЩАБНО УЧЕНИЕ „ЗАЩИТА 2024”


На 26.06.2024 г. в Областна администрация Враца беше свикан Областен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствията съгласно утвърден от министъра на вътрешните работи план се проведе Национално пълномащабно учение  „ЗАЩИТА 2024” на тема: „Радиационна авария в атомната електроцентрала „Козлодуй“ на 26 и 27.07.2024 г.

 Целта на учението е тестването и оценка на готовността и реагирането при проиграване на Външен авариен план на АЕЦ „Козлодуй“ – част III от Националния план за защита при бедствията, приет с РСМ №767 на Министерския съвет от 14 септември 2012 г., изменено с Решение №509 на Министерския съвет от 17 юли 2014 г.

Във връзка с евентуално възникналите събития (нападения и радиоактивност), е необходимо да се отработят най-тежките възможни сценарии за действие по провеждане на локализационни, спасителни мероприятия в зоните на аварийно планиране, съгласно вътрешния авариен план за реагиране.

Докладва инж. Даниел Милков, секретар на Областен щаб, както и ръководители на структури за изпълнение на плана за защита при бедствията.