На 26.02.2024 г. в Областна администрация – Враца беше проведена работна среща, относно проблемен пътен участък при с. Гложене


На 26.02.2024 г. в  Областна администрация – Враца беше проведена работна среща, свикана по инициатива на областния управител на Област Враца г-жа Надя Донкинска. В срещата взеха участие г-жа Ирена Димитрова, представляваща Областно пътно управление - Враца, управителят и главния инженер на „ВиК“ ООД – гр. Враца - г-н Ангел Престойски и г-н Кирил Кочев, г-н Светломир Колев -  гл. архитект на Община Козлодуй и кмета на с. Гложене, общ. Козлодуй – г-н Петко Петков. На срещата присъстваха и главният секретар Петя Донова и В и К инженер Юлиян Димитров на Асоциация по ВиК – Враца. Поводът за организиране и провеждане на работната среща бе поредното пропадане на участък от пътното платно на републикански път ІІІ – 101, на територията на с. Гложене, общ. Козлодуй.  В хода на срещата, управителят на ВиК оператора декларира своето становище, че наличието на компрометиран дренажен  канал създава предпоставки за овлажняване на почвата и пропадане на водопроводните тръби, в следствие на което се получават аварии и слягане на основата на пътя. От своя страна представителят на ОПУ – Враца инж. Ирена Димитрова заяви, че след приключване на периода на зимната поддръжка на пътищата ще предприемат действия за извършване на ремонт на авариралия участък, подобен на този, извършен през 2023 г. на ул. „Йордан Юнчев“ в същото населено място.  Инж. Димитрова добави, че ОПУ – Враца е стартирало процедура за избор на проектант за изготвяне на проект за цялостна реконструкция на републиканския път в границите на с. Гложене. Участниците в срещата се обединиха около становището, че проблемът с пропадането на пътното платно не е едноличен и за разрешаването му е необходимо институционално да си взаимодействат.