НА 10.11.2023Г. КЛЕТВА ПОЛОЖИХА НОВОИЗБРАНИТЕ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ В ХАЙРЕДИН, КМЕТЪТ НА ОБЩИНАТА И КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА


  Днес от 14:00 часа стартира официалната церемония в Общинската администрация Хайредин. Временно изпълняващия кмет на  Община Хайредин Светлана Ценова поздрави всички присъстващи.

  Областният управител Надя Донкинска откри тържественото заседание по встъпване в длъжност на кметове и  общинските съветници  в общината.

  Председателят на Общинската избирателна комисия Лилия Пенева обяви състава на новоизбраните общински съвет, кмет на общината и кметове на кметства и връчи удостоверенията за избор.

  На  церемонията положиха клетва за встъпване в длъжност избраният за  кмет на Хайредин Тодор Алексиев, както съветниците и кметове на населените места на общината.

  Символът на общината беше връчен на новоизбраният кмет от областния управител на Враца.

  Първото заседанието по традиция беше открито от доайена г-жа Димка Димова .