КРЪГЛА МАСА НА ТЕМА „НОВИ ИДЕИ – НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ“, ПОСВЕТЕНА НА 20 ГОДИШНИНАТА НА КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА НЕМАТЕРИАЛНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, СЕ ПРОВЕДЕ В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВРАЦА


Кръгла маса на тема „Нови идеи, нови възможности“ беше организирана днес в Областна администрация – Враца. Форумът който премина под патронажа на областния управител Надя Донкинска е по инициатива на председателя на Съюза на народните читалища проф. д-р Николай Дойнов.

Областният управител откри събитието и приветства всички участници. Тя подчерта ролята на хората работещи в читалищата и приноса им в поддържането и предаването на културните традиции, които чрез неуморната си работа гарантират, че нематериално културно наследство продължава да процъфтява и вдъхновява бъдещите поколения.

 Г-жа Донкинска припомни, че Областна администрация - Враца и читалищата работят съвместно в много направления, като подчерта, че областта е активен участник в Програмата на ЮНЕСКО „Живи човешки съкровища“, с регистрирането на обичая за варене на домашен сапун от село Царевец, което е отличен пример за нематериално културно наследство: „Този обичай не само обогатява нашия културен пейзаж, но също така обединява общностите и насърчава социалното сближаване. Организирането на днешната работна среща е доказателство за нашия споделен ангажимент към запазването и надграждане на българските културни традиции, които са ни съхранили през[u1]  годините, и в много населени места читалищата са единственото място, където хората могат да се докоснат до културните ценности и да развият своя талант. “ , каза  областният управител.

От своя страна проф. д-р Николай Дойнов благодари за съдействието на областния управител, като отбеляза, че подкрепата й е много важна за настоящи и бъдещи инициативите. Той посочи, че Враца е една от областите в страната, в която се организира форум от подобен тип. Кръглата маса е посветена и на 20-та годишнина на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване на нематериалното културно наследство.

„Законът ни има нужда от осъвременяване. Всички виждаме, че в документа има разписани дейности, които не са релевантни на днешното време. Те са остарели и не могат да бъдат използвани и затова трябва да се намерят нов тип дейности, защото ако ще има промяна в начина на финансиране, тя ще бъде на тяхна база.“, каза председателят на съюза. Той отбеляза още, че е допустима възможност за ремонт на сгради на читалища със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост и акцентира на това читалищата да бъдат активни при кандидатстване за финансиране с проекти. Читалищата трябва да разширят сферата на приходите, които получават от дейностите си, добави председателят д-р Николай Дойнов. Той призова да се търсят нови креативни идеи за обогатяване работата на читалищата, с цел привличане на повече хора, които да ползват услугите им.

На срещата в която взеха участие секретари и председатели на читалища от област Враца, беше дадена възможност да се споделят  проблеми, както и виждания за разкриване на нови дейности, които да бъдат атрактивни и да отговарят на нуждите на хората от различни възрасти. В откровен разговор присъстващите споделиха своите проблеми и перспективите за развитие на читалищата.