Конкурси

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА „СПЕЦИАЛИСТ“ В ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

     Областна администрация – Враца  обявява подбор за заемане на длъжността „специалист“ с области на дейност: компютърни системи и технологии, системно осигуряване и  информационна сигурност, комуникации.        Основни функции и отг...

Подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

         Областна администрация – Враца  обявява подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ с области на дейност: управление на информацията,...

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА "СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ", ДИРЕКЦИЯ „АПОФУС“ – ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ - ВРАЦА

ПОДБОР ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА

    Областна администрация – Враца  обявява подбор за заемане на длъжността „старши специалист“ с области на дейност: компютърни системи и технологии, системно осигуряване и  информационна сигурност, комуникации.     Основни функции и отговорности: &...

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ " В ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА"

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА

На основание чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители     11.04.2022 г.   12:20 часа 11.04.2022 12:21