КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0146 „УЧИЛИЩЕТО И БИЗНЕСА С ПРОФЕСИИТЕ НА 21 ВЕК ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНА“


На 22.02.2024 г. Областният управител на област Враца Надя Донкинска по покана от Областен информационен център – Враца, взе участие в обществено обсъждане, във връзка с изпълнението на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0146 „Училището и бизнеса с професиите на 21 век за устойчиво развитие на региона “.

Публичното обсъждане проведено в гимназията  по концепцията е с водещ партньор: Професионална Техническа Гимназия "Никола Й. Вапцаров" гр. Враца и партньори: „Лесто Продукт“ ЕООД и „Ромтех  ЗЕС“ ООД.

На обсъждането присъстваха г-жа Петя Долапчиева, зам.кмет на община Враца, мениджърите на предприятията партньори по бъдещия проект, представители на РУО, граждани, медии и ученици.

Инж. Ирма Емилиянова директор на ПТГ "Никола Й. Вапцаров" гр. Враца  сподели, че изпълнението на дейностите по интегрирания проект ще имат ползотворно влияние върху професионалното образование в областта и дуалното обучение се развива добре благодарение на партньорствата с бъдещите работодатели на учениците.

Областният управител, Надя Донкинска пожела успех на  проекта и заяви, че синхронът между образованието и бизнеса е абсолютно необходим и концепцията,  ще позволи на учащите се да придобият професионални и ключови компетентности чрез висококачествено специализирано образование и изграждане на иновативни форми на партньорство с представители на бизнеса, както и непрекъснато професионално развитие на преподавателския екип. 

Инвестициите в образованието са предпоставка за подобряване дейността, което води до повишаване стандарта на живот и развитието на Северозападния регион.

Дейностите включени в концепцията за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) включват мерки за саниране и ремонтиране на учебната работилница, внедряване на обучение чрез работа за качествено професионално образование, съобразно нуждите на бизнеса в региона и необходимостта от средни технически кадри.

 Предвижда се стойността на инвестицията да бъде 1 113 896.00 лв. с ДДС.

Становище по концепцията може да се даде  в онлайн анкета за КИТИ № BG16FFPR003-2.001-0146 „Училището и бизнеса с професиите на 21 век за устойчиво развитие на региона.“:  https://forms.gle/1dmF3akuFFyGksyc7