ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


                                               

 На 24.04.2024 г. Областният управител Надя Донкинска свика извънредно заседание на Областната епизоотична комисия във връзка с влошената епизоотична обстановка в страната по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците с оглед предприемане на конкретни мерки и действия за превенция.                                               Директорът на ОДБХ – Враца д-р Цветелина Тодорова запозна присъстващите с епизоотичната обстановка в страната и област Враца, като отбеляза, че към момента има висок риск от заболяване и констатирани огнища в няколко точки в страната, но към момента няма регистрирани случаи на заболели птици в област Враца.           

 В изпълнение на Заповед № РД11-954/12.04 2024 г. на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните – София, д-р Тодорова обсъди с присъстващите предприемане на конкретни действия и мерки срещу разпространение на заболяването в птицевъдните обекти в област Враца и в спешен порядък да бъдат извършени засилени информационни кампании сред населението.                                                                         От страна на ОДБХ – Враца, съвместно с местните структури ще бъдат организирани и извършени проверки на птицевъдни стопанства за спазване на изискванията при придвижване на птици, както и засилен контрол на входа на месодобивните предприятия за птици, чрез извършване на обстоен клиничен преглед и проверка на всички изискуеми документи.

Областният управител подчерта важността на своевременните  мерки за превенция на Инфлуенца по птиците и призова всички отговорни институции да работят съвместно с цел предотвратяване разпространението на заболяването.