ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ


Днес на 01.04.2024 г. Областният управител Надя Донкинска и председател на ОЕК, откри заседанието, свикано с оглед епизоотичната обстановка в страната, относно заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) изпълнението на Плана за действия в България, по отношение на обектите за отглеждане на свине за лични нужди и констатираното от БАБХ огнище на болестта АЧС в област Пловдив.

Д-р Цветелина Тодорова –Директор на ОДБХ Враца представи на заседанието конкретни мерки от Плана за действие и фиксирани срокове за тяхното изпълнение, като сподели, че към момента епизоотичната обстановка в област Враца е  спокойна, по отношение на болестта.

В спешен порядък кметовете трябва да проведат събрания и да организират на местно ниво в срок до 31.05.2024 г. да се направи първоначална инвентаризация и до 20.10.2024 г. извършването на втората инвентаризация на животните в животновъдните обекти.

До 30.08.2024 г. официален ветеринарен лекар (ОВЛ) от ОДБХ и кметовете трябва да организират инвентаризация на животните в животновъдните обекти - лични стопанства, и изготвят списък, който съдържа имената на собствениците на животни, броя, вида и категорията на животните от животновъдните обекти; в срок до 7 работни дни от извършване на инвентаризацията предават списъка на ОДБХ Враца.

 До 20.10.2024 г.  трябва да се извършват клинични прегледи за здравният статус на животните  и проследяване спазване на мерки за биосигурност, на които трябва да отговарят личните стопанства.

В края на заседанието Д-р Цветелина Тодорова, напомни на представителите на общините, че е необходимо да извършат преглед на сключените договори с ветеринарни лекари, във връзка с популацията на бездомни кучета и растящия проблем в обществото от тях, като даде два оптимални периода: май- юни 2024 г. и септември – ноември 2024 г. , за преглед и подновяване на договорите и кастрация на бездомните кучета. Процеса ще бъде контролиран от ОДБХ, която на свой ред ще подаде информация към Министерството на земеделието и храните.

Предложените мерки и срокове бяха гласувани от присъстващите на заседанието но Областна епизоотична комисия.