ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА РАБОТОДАТЕЛ, ИНВЕСТИРАЛ В ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ОБЛАСТ ВРАЦА ЗА 2023 ГОДИНА


Днес в навечерието на Световния ден за безопасност и здраве в работна среда в Областна администрация Враца на официална церемония се връчиха наградите „Работодател на годината – 2023 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд“.

По традиция и тази година работодателските организации номинираха най-успешните в област Враца работодатели, инвестирали в здравословни и безопасни условия на труд за 2023г, които се гласуват на Областният съвет за безопасни условия на труд.

Конкурсът се провежда за пета поредна година, по инициатива на областния управител на област Враца в 3 категории, свързани с дейността и успеха на фирмите, които създават модерни, здравословни и безопасни условия на труд, планират и провеждат обучения на персонала, съзнавайки, че инвестициите в човешките ресурси са най-ценният капитал на всеки работодател. Тази година номинациите са предложени от ТПП Враца.

В категория: „Инвестиция в подобряването на работната среда с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“ призът беше връчен НЧ „РАЗВИТИЕ - 1869“ Враца от Областния управител Надя Донкинска на г-жа Радосвета Крумова.

В категория:„Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ е отличена „Холсим България“ АД. Областният управител връчи приза и поздрави г-н Росен Папазов изпълнителен директор на предприятието.

Категория: „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ бяха отличени две компании  Хаджийски и Фамилия ООД и„Холсим България“ АД

 За прекрасното настроение на празника с изпълнения и танци се включиха талантливите ученици от СУ "Отец Паисий" Враца.

След края на официалната церемония областният управител Надя Донкинска благодари на представителите на бизнеса, че са  поели отговорността да създават по-добра работна среда и отбеляза, че редица работодатели в областта обръщат специално внимание  и покани присъстващите да се спази традицията и да се поднесат цветя пред паметника на „Работника“ при село Згориград. С едноминутно мълчание присъстващите почетоха паметта на загиналите при трудови злополуки.

Световният ден за безопасност и здраве при работа се отбелязва от 2003 г. на 28 април,  съгласно решение на Международната организация на труда. Целта е да се привлече вниманието на световната общественост към здравословните и безопасни условия на труд, както и да се възпитава култура на превенция, която е в основата на предотвратяването на трудовите инциденти и заболявания, свързани с работата.