ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2023 ГОДИНА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ХРИСТО БОТЕВ“ ВРАЦА


 

На 05.02.2024 г. по покана на директора на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца,  на годишния отчет за 2023г. присъстваха Областният управител  на област Враца г-жа Надя Донкинска и Заместник областният управител г-н Николай Николов.

Събитието беше посветено на отчетната дейност на библиотеката през изминалата година и представянето на плановете за 2024 г.

Като година на голямо предизвикателство пред целия екип определи изминалата 2023 г. директорът на Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца Силвия Павлова. Един от най-важните проекти за отчетния период, по който са работили библиотечните специалисти, е въвеждането на нова интегрирана библиотечна система. Целта е разширяване на достъпа до услугите на културната институция сред гражданите на Враца и по-лесно достигане до богатите възможности на библиотеката.

Продължава да се увеличава и посещаемостта в библиотеката, като през 2022 г. тя е посетена от 81 321 души, а през 2023 г. посетителите са били 90 375, каза директорът, допълвайки, че виртуалните посещения са 200 396 за годината, а през 2023 г. са постъпили 2036 нови  библиотечни документа на стойност над 27 300 лв.

Областният управител Надя Донкинска поздрави екипа на Регионална библиотека “Христо Ботев“ Враца за инициативите и креативността през изминалата година и подчерта техния значителен принос за предизвикване на интереса към книгите при малки и големи, както и за обогатяване на културния живот на гражданите в областта.

Заместник областният управител Николай Николов сподели вижданията си относно важността на четенето и образованието за развитието на обществото. Той подчерта необходимостта от подкрепа на иновации в областта на библиотечните услуги и активното привличане на читателите.

На събитието присъстваха представители от общността, културни дейци и образователни институции, които поздравиха екипа на библиотеката за активната им роля в развитието на културата в областта.