ГЕОРГИ МИТОВ ВРЪЧИ НАГРАДИТЕ „РАБОТОДАТЕЛ НА ГОДИНАТА-2022 Г.“


    На официална церемония областният управител Георги Митов връчи наградите „Работодател на годината – 2022 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд“.

    Работодателските организации номинират най-успешните в област Враца работодатели за годината, които Областният съвет за безопасни условия на труд одобрява. Конкурсът се провежда за четвърта поредна година, по инициатива на областния управител на област Враца в 3 категории, свързани с дейността и успеха на фирмите, които създават модерни, здравословни и безопасни условия на труд, планират и провеждат обучения на персонала, съзнавайки, че инвестициите в човешките ресурси са най-ценният капитал на всеки работодател.

    „На Световния ден за безопасност и здраве при работа, който тази година преминава под мотото: "Безопасната и здравословна работна среда е основен принцип и право в областта на труда" имам удоволствието да връча награди „Работодател та годината-2022 г., инвестирал в безопасни и здравословни условия на труд. Ангажираността и отговорното отношение на работодателите и на работещите за създаването и спазването на здравословни и безопасни условия на труд са единственият възможен път за трайното изграждане на глобална култура на превенция на трудови злополуки и професионални заболявания, за това благодаря на всички Вас които през изтеклата 2022 г. изведохте на преден план безопасността на работното място.“, се обърна към присъстващите Георги Митов.

    Категориите, в които се номинират работодателите от област Враца, са „Инвестиция в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“, „Обучение на персонала за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“ и „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“.

    В категорията  „Инвестиции в подобряването на работната среда, с цел опазване живота, здравето и работоспособността на работниците и служителите“ отличен тази година е „СТИВ ЕООД - Враца.

    ТЕКЛАС - БЪЛГАРИЯ ЕАД, завод/производство в гр. Враца получи  награда във втората категория  –  „Обучение на персонала, вкл. мотивационно, за познаване и спазване на здравословните и безопасни условия на труд“.

    Георги Митов връчи наградата в категория: „Въведена иновация в подобряването на условията на труд“ на „ЧЕХ Пласт“ ООД – Враца.

    В края на церемонията областният управител Георги Митов благодари на представителите на бизнеса, че са  поели отговорността да създават по-добра работна среда.