ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ СЕ ПРОВЕДЕ В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЪРГОВИЯ И РЕСТОРАНТЬОРСТВО – ГР. ВРАЦА


Днес Областният управител на област Враца Надя Донкинска присъства на Деня на отворени врати в Професионална гимназия по ресторантьорство и търговия в гр. Враца, по покана на директор инж. Галина Генчева.

Целта е учениците, които завършват седми клас и техните родители, да се запознаят с условията за обучение в учебното заведение, предлаганите профили, професии и специалности и да  придобият лични впечатления за атмосферата в учебното заведение.

Образованието е приоритет, но също така важен е и изборът на средно училище, където детето да се чувства добре, спокойно и уверено, за да бъде и самият образователен процес пълноценен, заяви областният управител Надя Донкинска.

Гостите  имаха възможността да дегустират храни и напитки, направени от учениците.

На събитието присъстваха: директори на структури, преподаватели, ученици, родители и гости.