Актуални новини

ПОДОБРЯВА СЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ВРАЦА

ПОДОБРЯВА СЕ СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА В ОБЛАСТ ВРАЦА

       Областният управител Надя Донкинска проведе работна среща с директора на РИОСВ – Враца инж. Николай Йорданов, по време на която е обсъдено текущото състояние на околната среда и устойчивото управление на нейните компоненти и фактори в региона.
    &nbs...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА НАДЯ ДОНКИНСКА, ПРОВЕДЕ СРЕЩА С УПРАВИТЕЛЯ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН МИЗИЯ ИНЖ. ЛЮДМИЛА ТОШЕВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА НАДЯ ДОНКИНСКА, ПРОВЕДЕ СРЕЩА С УПРАВИТЕЛЯ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД КЛОН МИЗИЯ ИНЖ. ЛЮДМИЛА ТОШЕВА

    Г-жа Надя Донкинска обсъди въпроси, свързани с актуалната ситуация около водоемите и язовирите в област Враца и състоянието на инфраструктурата и възможности за подобрение, на проведената на 10.08.2023 г. среща с инж. Людмила Тошева, управител на „Напоителни системи“ ЕАД -...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА БЕШЕ ДОМАКИН НА СРЕЩАТА МЕЖДУ ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЪКОВОДСТВОТО, И МЕДИЦИ ОТ МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД – ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА БЕШЕ ДОМАКИН НА СРЕЩАТА МЕЖДУ ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ, МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И РЪКОВОДСТВОТО, И МЕДИЦИ ОТ МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД – ВРАЦА

    В Областна администрация – Враца се проведе срещата между Проф. д-р Христо Хинков, Министър на здравеопазването с ръководството и лекари от МБАЛ „Христо Ботев“ АД – Враца.     В началото на срещата, Областният управител изрази своята искрена благодарн...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВРАЧАНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО ВРАЧАНСКИЯ МИТРОПОЛИТ ГРИГОРИЙ

    Областният управител на Враца, Надя Донкинска, проведе среща с Негово Високопреосвещенство Врачанския митрополит Григорий, с цел обсъждане на въпроси поставени от страна на кметовете на общини, свързани със съдействие при поддръжката на църковни имоти на територията на общините от обла...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА, НАДЯ ДОНКИНСКА, ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ВРАЦА, НАДЯ ДОНКИНСКА, ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ

    Днес, Областният управител на Враца, Надя Донкинска, проведе среща в Министерство на здравеопазването с Министърът на здравеопазването, проф. д-р Христо Хинков и екип от експерти. На срещата бяха поставени въпроси относно намиране на работещо решение предвид изявеното намерение от стра...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВЗЕ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КООРДИНАЦИОННОТО ЗВЕНО ПО МЕХАНИЗМА ЗА СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ПО ОБХВАЩАНЕ, ВКЛЮЧВАНЕ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ОТПАДАНЕТО ОТ ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ В

    Днес 08.08.2023 г. областният управител Надя Донкинска участва в заседание на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и учили...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СРЕЩА С КМЕТОВЕ НА ОБЩИНИ

    На 04.08.2023 г. в Областна администрация - Враца се проведе среща, инициирана от областният управител Надя Донкинска, с участието на кметовете на общините от областта. На срещата бяха обсъдени текущи въпроси, засягащи трафика на автомобили и неотложни инфраструктурни проблеми, както и...

ОТНОСНО СИТУАЦИЯТА В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД - ВРАЦА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ИЗИСКА СРЕЩА С ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БОРДА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

ОТНОСНО СИТУАЦИЯТА В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД - ВРАЦА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ИЗИСКА СРЕЩА  С ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ХИНКОВ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА БОРДА Д-Р НЕЛИ НЕШЕВА

    След проведената дискусия на 04.08.2023 г. със заинтересованите страни относно казуса с отделението по педиатрия в МБАЛ - Враца, областният управител Надя Донкинска проведе среща с изпълнителният директор на здравно заведение д-р Кети Ценова, директорът на Регионалната здравна инспекци...

Подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

         Областна администрация – Враца  обявява подбор за заемане на длъжността „Специалист“ в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ с области на дейност: управление на информацията,...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА СВИКА СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“ АД – ВРАЦА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА СВИКА СПЕШНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С КРИТИЧНАТА СИТУАЦИЯ В ОТДЕЛЕНИЕТО ПО ПЕДИАТРИЯ В МБАЛ „ХРИСТО БОТЕВ“  АД – ВРАЦА

    Днес в Областна администрация – Враца, областният управител Надя Донкинска проведе спешна среща относно създадена критична ситуация и изявено намерение от страна на д-р  Кети Ценова, Изпълнителен директор на МБАЛ “Христо Ботев“ АД Враца да преустанови прием на де...

ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА

ПРОДЪЛЖАВАТ СРЕЩИТЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИ ЗВЕНА

    Областният управител Надя Донкинска проведе среща с  г-н Павлин Коцев, ръководител на Териториално поделение – Враца към Държавно предприятие "Управление и стопанисване язовирни стени" (ДП УСЯЗС).      На срещата бяха обсъдени важни въпроси, свързани с управл...

НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ИВО ЦВЕТКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ИВО ЦВЕТКОВ, КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

    Областният управител Надя Донкинска и заместник областният управител Николай Николов проведоха среща с кмета на община Бяла Слатина, Иво Цветков относно предприетите действия и мерки за отстраняване на щетите, причинени от силната буря, която връхлетя населените места от общината и изв...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУЖЕСТВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ ПОРЕДИЦА ОТ СРЕЩИ С РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЪРЖАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ДРУЖЕСТВА

    От началото на работната седмица областният управител Надя Донкинска проведе поредица от срещи с ръководители на териториални звена и институции . Целта на срещите е да се установи състоянието и функционирането на тези структури и да се определят конкретни съвместни действия при възник...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ И ЕКИПА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА ПРОВЕДЕ СЪВМЕСТНА СРЕЩА СЪС ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ  И ЕКИПА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

    Областният управител Надя Донкинска проведе съвместна работна среща с Николай Николов, заместник областен управител и експертния състав на администрацията. Основен акцент на срещата бяха начините за подобряване на работата на администрацията.     Обсъдени бяха предложения за...

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ГИНКА МАШОВА ПОСЕТИХА С.ЛИЛЯЧЕ И С. ТЪРНАВА

ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НАДЯ ДОНКИНСКА И ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ГИНКА МАШОВА ПОСЕТИХА С.ЛИЛЯЧЕ И С. ТЪРНАВА

    Областният управител Надя Донкинска съвместно със заместник-министър Машова и изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” Надя Танева, посетиха на място засегнати от наводненията къщи в с. Лиляче. След  това  беше проведена среща с общинска администра...